บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่าย ข้าวตราไก่แจ้และข้าวตรากระเช้า
Call : 038-473-555, 086-367-7823
Email : kaijaerice.gp@gmail.com

คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด และ บริษัท ทีอาร์ไทยฟู้ดส์ จำกัด ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2561 สาขาผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร/ด้านสินค้าอุตสาหกรรม/ด้านธุรกิจบริการ/ด้านนวัตกรรม

คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด และ บริษัท ทีอาร์ไทยฟู้ดส์ จำกัด ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2561 สาขาผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร/ด้านสินค้าอุตสาหกรรม/ด้านธุรกิจบริการ/ด้านนวัตกรรม/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่/ผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานประชารัฐ/สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวับนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์
ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 98

COPYRIGHT © 2016 KAIJAERICE. ALL RIGHTS RESERVED.