บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่าย ข้าวตราไก่แจ้และข้าวตรากระเช้า
Call : 038-473-555, 086-367-7823
Email : kaijaerice.gp@gmail.com

ข้าวไก่แจ้ลุยตลาดไทย-เทศ ลุ้นเป้ายอดขายโต10% โกย2,000ล้านบาท

ข้าวไก่แจ้ ลุยทำตลาดข้าวถุงในทุกช่องทางสร้างยอดขายโต 10% ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ จากปีที่ผ่านมาทำยอดขายทะลุ 2,000 ล้าน พร้อมออกสินค้าใหม่เจาะช่องทางโมเดิร์นเทรด

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้เปิดเผยกับ“ฐานเศรษฐกิจ” ถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ว่า ได้เตรียมแผนการตลาดและการขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตในอัตรา 10% จากในช่วงปีที่ผ่านมามียอดขายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนหน้าในอัตรา 5%

สำหรับแนวทางการกระจายสินค้าเข้าไปในช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในช่องทางโมเดิร์นเทรดจะเพิ่มเชนห้างโมเดิร์นเทรดที่ยังไม่ได้นำสินค้าเข้าไปจัดจำหน่าย อาทิ ห้างแม็คโคร ส่วนในห้างโมเดิร์นเทรดที่จำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว จะเพิ่มรายการสินค้าใหม่เข้าไปทำตลาดมากขึ้น ซึ่งในปีนี้มีแผนเพิ่มสินค้าใหม่อีก 2-3 รายการ จากปัจจุบันที่มีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้ว 5 รายการ รวมถึงการทำตลาดร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรด อาทิ การจัดรายการส่งเสริมการขาย การลดราคา การจัดโปรโมชันพิเศษ เป็นต้น โดยหวังว่าจะทำให้สามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายขึ้นเป็น 25-30% จากปัจจุบันมีสัดส่วนในช่องทางดังกล่าว 20% ของยอดขายรวม

นอกจากนี้บริษัทยังวางแผนขยายตลาดในกลุ่มโฮเรกา หรือภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงแรมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นโอกาสทางการตลาด ที่พบว่าเป็นช่องทางที่มีขนาดใหญ่ จากจำนวนร้านค้า ร้านอาหารภัตตาคาร และโรงแรมที่มีอยู่จำนวนมากนับหมื่นแห่ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าในช่องทางดังกล่าวได้แล้วกว่า 1,000 แห่ง ในปีนี้จะรุกตลาดมากขึ้นเนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านสินค้า และการบริการ ที่จัดทีมขายและทีมจัดส่งสินค้าขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยปีที่ผ่านมาสามารถสร้างการเติบโตในช่องทางดังกล่าวได้ถึง 100% ซึ่งกลยุทธ์ในการเจาะตลาดดังกล่าวจะใช้เรื่องคุณภาพสินค้า การบริการ และการรับประกันสินค้า โดยจะมุ่งเน้นการทำตลาดในพื้นที่ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญทั่วประเทศ ส่วนแนวทางการทำตลาดในต่างประเทศบริษัทจะขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ในปีนี้บริษัทเตรียมงบการตลาดไว้ในสัดส่วน 2-3% ของยอดขายรวม ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นายธีรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมตลาดข้าวบรรจุถุงในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ดี คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 5-10% เนื่องจากปัจจุบันความเจริญขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้าและห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคในต่างจังหวัดหันมานิยมบริโภคข้าวสารบรรจุถุงมากขึ้นส่วนแนวโน้มตลาดข้าวสารบรรจุถุงในปีนี้ เชื่อว่ายังจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวที่คาดว่าภาพรวมตลาดจะเติบโตไม่ตํ่ากว่า 5%

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตจากการขยายตลาดต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีสัดส่วนส่งออกจาก 10% เพิ่มขึ้นเป็น 20% ส่วนในช่องทางโมเดิร์นเทรดบริษัทกระจายสินค้าเข้าไปยังช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทำให้สัดส่วนยอดขายในช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากก่อนหน้าที่มีสัดส่วนยอดขาย 10% นอกจากนี้ยังมีช่องทางโฮเรกา หรือช่องทางร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรมต่างๆ ที่มีสัดส่วนยอดขายประมาณ 10% ด้วย ส่วนที่เหลือเป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าทั่วไป หรือเทรดิชันนัลเทรด และการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปบริจาค

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,330 วันที่ 11 – 13 มกราคม พ.ศ. 2561

COPYRIGHT © 2016 KAIJAERICE. ALL RIGHTS RESERVED.